Nieuws

11 de februari de 2019

De fiscale 30% regeling voor buitenlandse werknemers is verkort

De Nederlandse 30% regeling houdt in dat werkgevers die werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt te […]